Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) про КОМУ ВНИЗ

Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) про КОМУ ВНИЗ

Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) — перша багатотомна енциклопедія, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ—ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України — від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.

ЕСУ вміщує статті не лише про громадян України, а й про українців, які мешкають за кордоном і стали відомими в тій чи іншій сфері життя. Не оминули в ЕСУ зарубіжних українознавців. Енциклопедія містить інформацію про національні меншини України, їхню історію, інституції, видання, відомих представників.

Значний блок статей в ЕСУ присвячено подіям, інституціям, поняттям, науковим напрямам. ЕСУ подає об’ємні статті про всі області, райони, міста та селища міського типу, в яких висвітлюється історія, природні умови, економічний стан, розвиток промисловості та сільського господарства, подаються дані про наукові та навчальні установи, заклади культури, релігійні громади, видатних уродженців цих місць.

Є в ЕСУ статті про всі державні навчальні заклади і переважну більшість недержавних, про академічні установи, НДІ, про найважливіші підприємства різних форм власності.

Серед авторів ЕСУ — всесвітньо відомі дослідники, визнані авторитети у своїй галузі — провідні фахівці Національної академії наук України, галузевих академій, науковці вищої школи, мистецтвознавці, краєзнавці, видатні вчені діаспори.

Станом на 2014 рік видруковано 13 томів ЕСУ (А—Кок) з 30-ти запланованих.

esu.com.ua

 

Надруковано: 2014.11.12 в 09:00